-मानिसको पेटमा किन मुसा कुद्छ ? बिरालो, बाघ र हात्ती किन कुद्दैनन् ? – खानेकुरा पाउने ठाउँमा ती कुद्ने हुन् । नपत्याए, भ्रष्टाचारीको पेट हेर्नुस् ।


हरेकपल January 17, 2020

-मानिसको पेटमा किन मुसा कुद्छ ? बिरालो, बाघ र हात्ती किन कुद्दैनन् ? – खानेकुरा पाउने ठाउँमा ती कुद्ने हुन् । नपत्याए, भ्रष्टाचारीको पेट हेर्नुस् ।