विगतलाई किन कोट्याउनुहुँदैन ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल January 22, 2020

गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् ।
वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः ।।
–चाणक्य

वितेका र भविष्यमा हुने कुराको चिन्ता गर्नुहुँदैन, सज्जनले केवल वर्तमानको नै चिन्तन गर्नुपर्दछ ।


वितेको समयको चिन्ता लिनु हँदैन भन्ने चाणक्यको मत रहेको छ । विगत वितोको खोलाजस्तै हो । जुन जसरी बग्यो त्यो वगेर नै गयो । न पुनः प्राप्त हुन्छ न त्यसले कुनै कार्यमा नै सहयोग गर्दछ । त्यसैले वितेको समयलाई कोट्याउनु वर्तमानलाई नै विगार्नु हो । त्यसैले नै गते शोको न कर्तव्य अर्थात् विगतलाई नकोट्याउनु भनिएको हो ।


यसैगरी भविष्यको चिन्ता गरेर पनि बस्नुहुँदैन भन्ने चाणक्यको वचन रहेको छ । किनकि भविष्यले वर्तमनलाई असर पारिरहेको हुन्छ । वर्तनमालाई सपार्न भविष्यले पनि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैले भविष्यको भोको बनेर पनि नबस्नू भनिएको हो ।


जीवनमा उन्नति गर्ने व्यक्तिले केवल वर्तमानको चिन्ता लिनुपर्छ भनिएको छ । विगत कोट्याउने र भविष्यको चिन्तालिने व्यक्तिले वर्तमानलाई विगारिरहेका हुन्छ । विगत वितेको हुन्छ र भविष्य प्राप्त हुने वा नहुँनै कुनै टुङ्गो रहँदैन । त्यसैले बुद्धिमान् व्यmित्तले केवल वर्तमानकै वारेमा सोच्नु पर्दछ भनिएको छ । किनकि वर्तमान राम्रो भयो भने त्यही विगत र भविष्यको पनि द्योतहुन्छ ।


विगत न हाम्रा हातमा थियो न भविष्य नै हाम्रा हातमा हु्नेछ । त्यसैले वर्तमानलाई सोचेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।