– हाम्रो देशका सीमास्तम्भ किन ठाउँ सरिरहन्छन् ? – आफूलाई सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मी कहाँ होलान् भनेर खोज्न हिँडेका होलान् नि ?


हरेकपल March 13, 2020

बक्ररेखा
– हाम्रो देशका सीमास्तम्भ किन ठाउँ सरिरहन्छन् ?

– आफूलाई सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मी कहाँ होलान् भनेर खोज्न हिँडेका होलान् नि ?