समाचार

सबैको प्रिय कसरी बन्न सकिन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

को हि भारः समर्थानां किं दूर व्यवसायिनाम् । को विदेश सुविद्यानां को परः प्रियवादिनम् ।। – चाणक्य सामथ्र्यवान् व्यक्तिलाई कुनै पनि कुरा भारी लाग्दैन । यसैगरी व्यवसायका निम्ति नजिक र...