विचार

खोइ, कहाँ गायब भए हाम्रा वर्णहरू ?!

जिन्दगी विचारको तास हो। भाषाले विचारमा दाउ दिन्छ। दाउले हाम्रो वैदिक धर्म-संस्कृतिलाई जिताउँछ। जुन जितले हाम्रो सनातन अस्तित्वसँग मधुर सम्बन्ध राख्छ। लिपि भाषाको पदार्थीय स्वरूप हो, जोसँग विचार बन्ने शक्ति...