विचार

सोझो गाउँलेलाई पाँच प्रश्न

१) ‘म कवि बन्छु, कविता कृति प्रकाशन गर्छु’ भन्ने विचार मनमा कहिले र कसरी आयो ? एसएसली दिएपछि आयो । कक्षा ११र१२ पढ्दा झाँगियो । स्कुल पढ्दा नेपाली पाठ्यपुस्तकभित्रका कविताहरु...