साहित्य

सुहागरात

म पनिप्रेम गर्थेंअगाधअसीमर अनन्त । मैले कहिल्यै प्रेमको गन्तव्य तोकिनँमेरो प्रेमयहीँसम्म पुगेरटुङ्गिन्छ भनेर अडकल लगाइनँ । अनु !तिमी भन्थ्यौ–प्रेमको अन्तिम गन्तव्य–विवाह होतर तिम्रो अड्कल गलत भो’हाम्रो प्रेमको गन्तव्यविवाहमा पुगेर टुङगिएन...