साहित्य

दृष्टि / दृष्टिदोष

किन सधैँ-सधैँ आकाश नीलो-नीलो देखिन्छ ?किन सधैँ-सधैँ समुद्रको पानी नीलो-नीलो हुन्छ ?किन सधैँ-सधैँ धरा–धरती भदौमा हरियो हुन्छ ? हेर्ने–देख्ने त आँखा–दृष्टि न हो । ±±± किन कोही–कोही यत्र–तत्र–सर्वत्र हरियोहरियाली नै...