जीवनशैली

पश्चिमी प्रभाव र लोपोन्मुख हाम्रा राष्ट्रिय पहिरन

२०७८ को जनगणनाले नेपालमा १३१ भिन्न भाषाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। यसको अर्थ हो( नेपालमा १३१ भिन्न सभ्यता छन्। अर्थात् यहाँ बस्ने मानिसहरूका १३१ भिन्न जीवनशैली छन्। यस तथ्याङ्कले प्राचीन...